Hele verden som læringsrum

Vi tager på studierejse hvert efterår I efteråret 2021 tog vi til Østrig, hvor vi studerede natur og kultur. Vi oplevede Østrigs enestående bjerge og afprøvede vores personlige grænser i udfordrende idrætsaktiviteter. 

Når vi tager på studierejser, bruger vi hele verden som vores læringsrum. Vi praktiserer fremmedsprog, og vi får indsigt i fremmede levevilkår og kulturelle forhold. I den imponerende natur, der findes i bjergene, kan vi lave læring indenfor fag som geografi og idræt.

Nogle af vores elever har svært ved at tilegne sig viden ved at skulle læse sig til den. Så hjælper det at tage på studierejse eller at have en lærer, der engageret forklarer og underviser i historiske eller geografiske forhold.

Det er simpelthen meget lettere at forstå tingene, hvis man rejser ud og ser dem i virkeligheden. Samtidig får vi et indblik i den store verden, som vi er en del af og som både er anderledes og magen til det, vi kender.

På rejserne kombinerer vi oplevelser og læring. Samtidig skaber rejserne et godt sammenhold i elevflokken.