Folkeskolens Prøver

På Den Interne Skole tilbyder vi de samme prøvemuligheder som i en almindelig folkeskole. Vi underviser i hele folkeskolens fagrække.

Eleverne har alle behov for personlig støtte og særlige rammer for at kunne lære noget. Med den rigtige pædagogiske indsats kan en del af dem klare folkeskolens prøver i flere af fagene.

Det betyder, at flere af dem klarer adgangskravene til ungdoms- og erhvervsuddannelserne. Nogle får et ekstra år i 10. klasse og fordeler Folkeskolens Prøver over to år.

 

På Den Interne Skole er undervisningen intensiv og målrettet. Vi er bevidste om, at eleverne er nødt til at gøre en ekstra indsats, for at nå deres mål. Derfor har vi en intensiv lærerstøtte i undervisningen.

Vi lægger vægt på at skabe et undervisningsmiljø, der er fagligt meget stærkt. Vi anvender mange forskellige læringsstile. Nogle elever vil gerne lære ude. Andre har behov for bevægelse. Andre lærer bedst alene sammen med en lærer. Uanset hvordan vi lærer bedst, støttes alle i at gøre en indsats. Det er det eneste, der virker.

At gå til prøve er en stor udfordring for de fleste. Derfor har vi en særlig intensiv støtte i forbindelse med prøverne, hvor eleverne bakkes stærkt op af deres lærere og af hinanden. Der opleves altid et stærkt sammenhold i prøveperioderne.