Visitation

Den Interne Skole har en undervisningsoverenskomst med Center for Skole i Slagelse Kommune.

Den Interne Skole er godkendt til at varetage specialundervisning og pædagogisk dagbehandling til børn og unge i alderen 7-18 år med særlige behov.

Den Interne Skole er godkendt jf. Folkeskolelovens § 22, stk. 2. Godkendelsen betyder, at elever fra andre kommuner ligeledes kan henvises til Den Interne Skole.

Visitation sker i samarbejde med PPR. Elever kan ikke henvises til Den Interne Skole med mindre de er velbeskrevne.

Den Interne Skole er således underlagt den gældende Folkeskolelov og Vejledning om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder.

Center for Skole foretager et årligt tilsyn.