Socialøkonomisk virksomhed

Den Interne Skole er en socialøkonomisk virksomhed.

Den Interne Skole drives af Fonden for Den Interne Skole. Af vedtægterne fremgår det, at fonden ikke udbetaler et evt. driftsoverskud og at fonden har et almennyttigt formål.

I bestyrelsen for Fonden for Den Interne Skole sidder fem personer, der har ansvaret for Den Interne Skole og som ansætter ledelsen.

At være socialøkonomisk virksomhed betyder, at virksomheden har et socialt formål og at et evt. overskud skal geninvesteres i virksomheden. Intet overskud fordeles til privatpersoner.

Betegnelsen socialøkonomisk er en form for varemærke, der viser at Den Interne Skole tager et stort socialt ansvar og bidrager til at løse sociale opgaver i samfundet.

Samtidig er det en garanti for, at der ikke genereres profit.

Den Interne Skole er en privat drevet virksomhed, der har et tæt samarbejde med offentlige instanser og myndigheder.

 

Den Interne Skole