Intern Skoles værdigrundlag

Ethvert menneske er værdifuldt og en del af et fællesskab. Vi er ansvarlige for og afhængige af hinanden.
Ethvert menneske har ret til at blive set, hørt og forstået.
Ethvert menneske, uanset køn, etnicitet, alder, seksualitet og udfordringer er unikt.
Alle har ret til at få den støtte, tryghed, opmærksomhed og omsorg, som er afgørende for deres personlige, faglige og sociale udvikling.

Et sind, der er åbent for det positive, er basis for sunde relationer mellem mennesker.
Alle skal vejledes og undervises, så de hver især kan opnå mest mulig selvstændighed og få redskaber til at leve et værdigt liv.
Intern Skole i Magleby er en socialøkonomisk virksomhed, der påtager sig et socialt ansvar og bidrager til at løse komplekse sociale opgaver i samfundet.

Golfstømmen United mod Intern Skole i Magleby

Skole som passer til dig

Den Interne Skole på Magleby Skolecenter er for dig, der har brug for et skoletilbud, der skal lykkes.

Du kommer i en lille klasse med flere lærere. Du har mulighed for at få enkeltmandsundervisning. Det kan være, at du har behov for ro til at koncentrere dig og få tingene forklaret alene.

Når du starter, finder vi dit niveau i de forskellige fag. Så får du en undervisning, der passer dig.

Du får et godt forhold til dine lærere, som er parat til at lytte til dig og som forstår dig. Dem kan du altid gå til. Al vores undervisning tager udgangspunkt i relationerne til dine lærere.

Når du er tryg og føler dig tilpas i din skoledag, er du åben for at lære noget. Så bliver der plads til din nysgerrighed. At gå i skole og lære nyt er ligesom en kæmpe verden, der åbner sig op for dig.

Når vi planlægger din undervisning, tager vi udgangspunkt i det, du er god til. Vi laver særlige rammer, der tager hensyn til dine udfordringer.

Alle kan lære. Nogle af vores elever har meget svært ved at lære, når de starter. Men alle vores elever har lært en masse, mens de har været her. Det gælder om at finde ud af, hvordan du lærer bedst og så hænge i. På Den Interne Skole får du mulighed for at øve dig ekstra meget. Så skal du nok nå i mål.

Udeklassen

Et godt fællesskab giver sociale kompetencer

På Den Interne Skole på Magleby Skolecenter bliver du en del af et godt fællesskab. Vi har nul tolerance overfor mobning. Alle skal have det godt og trives i deres skoledag. Det er det vigtigste.

På Den Interne Skole vil du opleve at vi passer på hinanden. Din kammerater og venner tager godt imod dig og vi opbygger et stærkt sammenhold.

Dagene er fulde af aktiviteter ved siden af undervisningen. Vi har det godt sammen og får gode oplevelser sammen. På Den Interne Skole bliver du en del af et fedt ungdomsmiljø.
Magleby Skolecenter er kendt for at være et sted, hvor lærerne bruger meget energi på at opbygge et stærkt fællesskab. Det, mener vi, er det vigtigste. Vi har fokus på, at du bliver god til at begå dig socialt. Du skal lære at deltage aktivt, og du skal lære at respektere de andre.

De sociale kompetencer kommer ikke af sig selv. De skal læres ligesom så meget andet. Forudsætningen for, at du lærer at begå dig socialt er, at du er en aktiv del af et fællesskab. At du er tryg og accepteret. At du også accepterer dine kammerater. At ingen er udenfor.

Hvis du bliver dygtig til at begå dig socialt, kommer du godt videre i dit liv. Du kan få en uddannelse og et job, som interesserer dig. Du har naturligvis en masser evner og talenter og ressourcer, som du kan bruge til at lære en masse fagligt. For at få job, skal du inkluderes i et fællesskab. Det bliver du, når du kan begå dig socialt. Derfor træner vi de sociale kompetencer på Magleby Skolecenter.

Fastelaven 2024 på Intern Skole
Anderledes løsninger for sårbare unge på Opholdsstedet Bustrup

Kender du en som har brug for et anderledes skole tilbud?