Fakta

Magleby Skolecenter

  • Den Interne Skole - for børn og unge i grundskolealderen
  • STU - Individuelt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
  • Botræningen Magleby
  • Opholdsstederne Søholt og Golfstrømmen
  • Aflastningen Dannebroghus
  • Aflastningen Fløjgården

Fløjgården

Fløjgården er en bondegård med tilhørende stalde, marker og græsarealer. Her har vi dyr.

Du kan deltage i pasningen af dyr som grise, høns, kaniner samt rotter og krybdyr.
Samtidig har vi faglig undervisning, praktisk læring og andre aktiviteter i et lille undervisningsmiljø.

På Fløjgården bruges dyr terapeutisk. Mange børn og unge har lettere ved at koncentrere sig om at lære dansk eller matematik, når de har et dyr i skødet.

På Fløjgården er du med til at passe dyrene, aktivere og træne dyrene og have samvær med dyrene. Du lærer om dyrepasning og om at lytte til dyrenes behov og signaler.