Fløjgården

Fløjgården er en bondegård med tilhørende stalde, marker og græsarealer. Her har vi dyr.

Du kan deltage i pasningen af dyr som grise, høns, kaniner samt rotter og krybdyr.
Samtidig har vi faglig undervisning, praktisk læring og andre aktiviteter i et lille undervisningsmiljø.

På Fløjgården bruges dyr terapeutisk. Mange børn og unge har lettere ved at koncentrere sig om at lære dansk eller matematik, når de har et dyr i skødet.

På Fløjgården er du med til at passe dyrene, aktivere og træne dyrene og have samvær med dyrene. Du lærer om dyrepasning og om at lytte til dyrenes behov og signaler.

Kælegris på Fløjgården

Fakta

Magleby Skolecenter

  • Den Interne Skole - for børn og unge i grundskolealderen
  • STU - Individuelt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
  • Botræningen Magleby
  • Opholdsstederne Søholt og Golfstrømmen
  • Aflastningen Dannebroghus
  • Aflastningen Fløjgården