Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er en rigtig god måde at lære på for mange elever i udskolingsalderen. Her kommer man ud og prøver kræfter med det virkelige liv og får rigtige arbejdsopgaver og ansvar.

Flere af eleverne på Den Interne Skole lærer meget i virksomhedspraktik. Derfor har vi etableret kontakt til en række virksomheder i lokalområdet, som vi samarbejder med. I en virksomhedspraktik er der et tæt samarbejde mellem skole og virksomhed og der ligger en plan og en praktikbeskrivelse. Det evalueres efterfølgende, hvad eleven har lært.

På Den Interne Skole er der mulighed for virksomhedspraktik i et større omfang end det, der er normalt i folkeskolen. Dette aftales individuelt.

Udover virksomhedspraktik deltager eleverne også i brobygningsforløb på ungdoms- og erhvervsuddannelserne for at få et godt grundlag for deres videre uddannelsesvalg.