Samarbejde

Magleby Skolecenter blev etableret 1999 i et tæt samarbejde med daværende Skælskør Kommune i skolebygningerne for den nedlagte Magleby Skole. Siden er vi vokset og er i 2024 en virksomhed med over 90 ansatte. Væksten skyldes, at sagsbehandlere og UU-vejledere ser gode resultater med børnene og de unge og derfor henviser stadig flere til vores tilbud.

 

Magleby Skolecenter består af:

  • Den Interne Skole for børn og unge fra 0. – 10. klasse. Vi leverer specialundervisning og pædagogisk dagbehandling.
  • Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), jf. lov nr. 564 af 06/06/2007.
  • Opholdsstedet Søholt, der er et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge i alderen 8-23 år. (Godkendt efter SEL §§ 66,76 og 107).
  • Opholdsstedet Golfstrømmen, der er et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge i alderen 12-23 år. (Godkendt efter SEL §§ 66,76 og 107).
  • Aflastningen Dannebroghus, der tilbyder aflastning for børn og unge i alderen 6-15 år.
  • Aflastningen Fløjgården, der tilbyder aflastning for børn og unge i alderen 6-16 år.
  • Botræningen Magleby, der er botræning for unge i alderen 16-30 år. (Godkendt efter SEL § 107, samt 66 og 76).

De fleste børn og unge på Magleby Skolecenter gennemgår et uddannelsesforløb. Kun en del af de unge bor i botræning eller på opholdssted.

 

Pædagogisk profil

Magleby Skolecenter praktiserer den anerkendende og inkluderende pædagogik. Vi tager afsæt i den enkelte unges ressourcer og tilrettelægger undervisningen individuelt således, at den unge hurtigt får succesoplevelser. Samtidig bliver den unge inkluderet og mærker at være en del af et fællesskab.

 

Målgruppe
Alle unge er på forskellig måde socialt marginaliseret og i mange tilfælde stærkt truet i deres udvikling. Nogle er anbragt uden for hjemmet og får på vores opholdssteder en erstatning for et hjem. Alle har de udfordringer, der betyder, at de ikke kan deltage i undervisningen i folkeskolen. Mange har diagnoser som f.eks. ADHD, Autisme eller OCD.

De unge har omtrent det samme funktionsniveau. Der er tale om unge, der ikke er parat til ordinær uddannelse og beskæftigelse, når de starter hos os, men deres funktionsniveau er så godt, at flere med den rette indsats kan udvikle sig derhen.

 

Lærerne
Undervisningen varetages af uddannede lærere, pædagoger specialundervisere og pædagogmedhjælpere. I undervisningen i håndværksfagene er lærerne uddannede håndværkere, der alle har en lang pædagogisk erfaring. Vi har en fast tilknyttet psykolog.

Vi får løbende supervision og flere gange om året tager vi på kurser og holder konferencer og pædagogiske dage, hvor vi får ny viden og ny inspiration fra relevante oplægsholdere.

 

Skolens fysiske rammer
Magleby Skolecenter er fordelt i mindre enheder, fordi mange af de unge har behov for mindre rammer for at føle sig trygge. Vi har købt den gamle Magleby Skole, den tidligere Hårslev-Jellinge Fællesskole, Fløjgården ved Boeslunde og ejendommen på Østervej 38 i Rude. Alle fire bygninger fremstår moderne og i høj standard.

 

Organisation og juridisk status
Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter, Den Interne Skole, Opholdsstederne Søholt og Golfstrømmen og Botræningen Magleby er alle socialøkonomiske virksomheder. Det betyder, at vi lever op til fem kriterier, som Erhvervsstyrelsen har fastsat.
Et kriterium er, at virksomheden skal have et socialt formål. Et andet kriterium er, at virksomheden skal geninvestere hele sit overskud. Ingen ejere kan derfor trække et evt. overskud ud af Magleby Skolecenter.

Ifølge vores vedtægter har vi udelukkende lov til at erhverve ejendomme, hvis de skal bruges i forbindelse med virksomhedens formål.

 

Indtægter og udgifter
Magleby Skolecenters indtægter kommer fra kommunerne, der køber et tilbud hos os. Man siger, at ”det er penge, der følger med børnene”. Udgifterne går til drift af vores tilbud. Alle vores indtægter går til vores arbejde med børnene og de unge.

 

Tilsyn
Der føres tilsyn med Magleby Skolecenter. Det er Socialtilsyn Øst, der fører tilsyn med bo- og opholdssteder. Center for Skole i Slagelse Kommune fører tilsyn med Den Interne Skole. Sagsbehandlere fra jobcentrene og UU-vejledere følger op på de unge i STU.

 

Virksomhedernes ejerskab og ledelse
Magleby Skolecenter er organiseret i fem virksomheder med hver sit CVR. Nr. Hver virksomhed er en selvstændig juridisk enhed. Det gør drift og tilsyn gennemskueligt. I bestyrelserne sidder personer, som alle har erfaring med at drive skole og opholdssteder.

De almennyttige fonde Opholdsstedet Golfstrømmen, Opholdsstedet Søholt og Den Interne Skole driver de anførte enheder. Bestyrelsesmedlemmerne er Ole Tarp, formand, Hans Otto Kristiansen, pens. revisor, næstformand, Joan Krøyer Buch, Uffe Damm og Anja Lyng.

Botræningen Magleby drives af Fonden Magleby, som ligeledes er en almennyttig fond. Bestyrelsesmedlemmerne er Tove Pedersen, formand, Lene Colding-Sørensen, næstformand, Sisse Lund Larsen, Janne Erkmann og Ingolf Ingemann Damm.

STU drives af Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter. Bestyrelsesmedlemmerne er Peter Thøgersen, formand, Hans Otto Kristiansen, pens. revisor, næstformand, Christian Dannebrog, André Henriksen og Ingolf Ingemann Damm.

 

Samarbejde
I det daglige samarbejder vi tæt med sagsbehandlere fra kommunale myndigheder og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, ligesom vi har samarbejde med fagpersoner i diverse regi.
Vi er medlemmer af LOS, der er brancheorganisation for de private sociale tilbud og Consentio, der er paraplyorganisation for tilbud med STU.
Desuden er vi medlemmer af Landsforeningen Autisme og LEV.

 

Yderligere informationer
Hvis du ønsker flere informationer om Magleby Skolecenter er du velkommen til at henvende dig til:
Skoleleder Ingolf Ingemann Damm på eller
Kommunikationsansvarlig Thomas Leer på