Udskolingen

I Y-klassen, Z-klassen og X-klassen går eleverne i udskolingen.

Klassen er elevernes stamklasse. En klasse består typisk af otte elever og fire ansatte, som er uddannede lærer eller pædagog eller pædagogmedhjælper. Undervisningen tilrettelægges individuelt. Langt de fleste af vores elever har deres individuelle læringsstil. Klasserne sammensættes, så de kan fungere socialt.

Det pædagogiske arbejde i stamklasserne handler om at skabe sammenhold og udvikle sociale kompetencer. Eleverne trænes i at blive gode kammerater. De lærer at deltage aktivt i fællesskabet og at respektere de andre. Det er noget, vi arbejder systematisk med, fordi det er et svært område.

I hverdagen har vi fokus på at passe på hinanden og være der for hinanden. Det skaber et stærkt sammenhold i elevflokken.

Vi lærer at vise omsorg og rummelighed for hinanden. De fleste har prøvet at føle sig udenfor og at føle sig anderledes. På Magleby Skolecenter er der plads til alle og brug for alle. Derfor blomstrer langt de fleste børn og unge, når de bliver elever her.

Udskolingen