Prøvehold

Hvert år laver vi prøvehold for de elever, der skal til folkeskolens prøver i hvert fag. Eleverne går i deres stamklasser, som er x,y og z-klassen, og kommer med på prøveholdet i de fag, de skal til prøve i.

Undervisningen på prøveholdene foregår i faglokalet og varetages af faglæreren i det pågældende fag. Der kommer støtte med ind i faglokalet i form af pædagoger og pædagogmedhjælpere.

På prøveholdene er der er et fagligt niveau og en seriøsitet, hvor det forventes, at nu bliver det alvor. Her udfordres eleverne fagligt og forberedes til prøverne.

Her kan eleverne for alvor mærke og dyrke deres faglige interesse og få et modspil og et medspil. Mange af vores elever er fagligt dygtige og interesserede, men har brug for særlige rammer eller støtte, fordi de har en diagnose som for eksempel ADHD, autisme eller angst.

På Den Interne Skole for de den støtte og de rammer, de har brug for, så de kan udvikle sig fagligt og klare optagelseskravene til deres videre uddannelse.

Kemi undervisning