Vores Målgruppe

Den Interne Skole modtager børn og unge med særlige behov i alderen 6 til 18 år. En del af vores målgruppe er anbragt udenfor hjemmet i en plejefamilie eller på et socialpædagogisk opholdssted.

Børnene og de unge i vores målgruppe har behov for specialundervisning og pædagogisk dagbehandling i kombination. Dette afspejles i vores normering, hvor vi har ca. 2 børn pr. lærer.

Inden for vores målgruppe findes en bred vifte af udviklingsforstyrrelser og indlæringsvanskeligheder. Nogle har oplevet omsorgssvigt eller har tilknytningsforstyrrelser. Desuden omfatter vores elever dem med kognitive og psykiske vanskeligheder. Mange af dem har fået en diagnose såsom ADHD, autisme, angst, OCD, osv.

Vi støtter vores elever individuelt, så de kan opnå deres potentiale. Nogle kan med den rette støtte og de rigtige rammer klare Folkeskolens Prøver, mens andre har brug for alternative tilgange til læring. Endvidere fokuserer vi på at udvikle deres praktiske og håndværksmæssige kompetencer for at ruste dem til en mulig fremtid på arbejdsmarkedet.

vores målgruppe