Målgruppe

Den Interne Skole modtager børn og unge med særlige behov i alderen 6 til 18 år. En del er anbragt udenfor hjemmet i en plejefamilie eller på et socialpædagogisk opholdssted.

Børnene og de unge har behov for specialundervisning og pædagogiske dagbehandling i kombination. Det betyder, at normeringen er ca. 2 børn pr. lærer.

Børnene og de unge har forskellige udviklingsforstyrrelser og indlæringsvanskeligheder. Nogle har omsorgssvigt eller tilknytningsforstyrrelser. Vi har elever med kognitive vanskeligheder og med psykiske vanskeligheder. De fleste har en diagnose som for eksempel ADHD, autisme, angst, OCD, etc. 

Nogle elever kan med den rigtige støtte og de rigtige rammer klare Folkeskolens Prøver. Andre har ikke de kognitive forudsætninger. De kommer så langt skolemæssigt, som de kan. Dertil erhverver de praktiske og håndværksfaglige kompetencer, så de om muligt kan finde vej ind på arbejdsmarkedet alligevel.