Elevrådet

På Den Interne Skole har vi et elevråd.

I elevrådet er der en eller to repræsentanter fra hver klasse og en formand og en næstformand.

Elevrådet er med til at bestemme, hvad der skal ske på skolen.

Elevrådet kommer med forslag, gode idéer og ønsker til nye ting.

Elevrådet inddrages i planlægningen af aktiviteter. Elevrådet får indflydelse på programmet på studierejsen og er med til at planlægge overnatningsturen i juni. Elevrådet tager ansvar for at planlægge og arrangere, så de selv er med til at føre beslutningerne ud i livet.

Demokrati handler om at deltage, og om at tage ansvar for sit eget liv og fællesskabets trivsel og om at være i dialog med sine medmennesker.

Derfor er elevrådet en vigtig del af Magleby Skolecenter.