Magleby Skolecenters værdigrundlag

Ethvert menneske er værdifuldt og en del af et fællesskab. Vi er ansvarlige for og afhængige af hinanden.
Ethvert menneske har ret til at blive set, hørt og forstået.
Ethvert menneske, uanset køn, etnicitet, alder, seksualitet og udfordringer er unikt.
Alle har ret til at få den støtte, tryghed, opmærksomhed og omsorg, som er afgørende for deres personlige, faglige og sociale udvikling.

Et sind, der er åbent for det positive, er basis for sunde relationer mellem mennesker.
Alle skal vejledes og undervises, så de hver især kan opnå mest mulig selvstændighed og få redskaber til at leve et værdigt liv.
Magleby Skolecenter er en socialøkonomisk virksomhed, der påtager sig et socialt ansvar og bidrager til at løse komplekse sociale opgaver i samfundet.