Fakta

Magleby Skolecenter

  • Den Interne Skole - for børn og unge i grundskolealderen
  • STU - Individuelt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
  • Botræningen Magleby
  • Opholdsstederne Søholt og Golfstrømmen
  • Aflastningen Dannebroghus
  • Aflastningen Fløjgården

Tilknyttet psykolog

Den Interne Skole har tilknyttet aut. psykolog Ole Simon Hansen som skolepsykolog.

Ole har en meget lang erfaring som skolepsykolog og som psykolog i PPR.

Ole har terapeutiske og vejledende psykologsamtaler med eleverne.

Ole fungerer også som psykologisk og pædagogisk konsulent i forhold til lærerne og pædagogerne.